Generelle spørsmål
Ja, alle må registrere seg, og logge innfor å kunne søke og vise posisjoner.
Innlogging
Du kan bruke den samme epost-adressen, men dersom du ikke har fått epost om at din bruker er overført til den nye versjonen, må du registrere deg på nytt. Klikk "Ny bruker" for å registrere deg - det går veldig raskt.
Sjekk at du har skrevet inn rett epostadresse. Sjekk også eventuelt om eposten kan være havnet i en spam-mappe. Prøv evt. å opprette ny bruker med den samme epostadressen. Du vil få beskjed dersom brukeren allerede eksisterer.
Søk
Løsninga har to søkeinnganger for å finne posisjoner:
  1. Søk på Art og Lokalitet (minimum Fylke)
  2. Søk på Prosjekt
For å søke med prosjekt må du merke av Søk med prosjekt (1) for å se de ulike prosjektene. Du kan filtrere prosjektlisten hvis du i tillegg velger en art (2). Dersom du har utvidete rettigheter på enkelte prosjekter vil disse være markert med et hjerte i prosjektoversikten.

Når du har valgt søkekriterier og trykker søk vil kartet vise siste posisjon for de dyrene som matcher kriteriene. Hva som er siste posisjon avhenger av om du har rettigheter til å vise posisjoner i sanntid eller ikke.

Alle dyr som matcher søkekriteriene vises i en liste til venstre.

For å vise flere posisjoner for ett eller flere dyr, merk av dyret i listen (1) og klikk Vis posisjoner for valgte individ2

I utgangspunktet vises da en posisjon per dag, men dersom du vil se alle posisjoner kan du merke av valget Vis alle posisjoner.

Ved å holde musepekeren over posisjonene for det aktuelle dyret, vil du få informasjon om dyret og posisjonen.

Det er lite sannsynlig at systemet er nede, dersom det på forsiden vises at det har kommet inn posisjoner siste døgn, og du får logget inn. Prøv heller å utvide søkekriteriene i forhold til tid. Standard er at det søkes i siste måned, men du kan utvide dette til siste Halvår eller for en større tidsrom ved å velge Fra - Til.

Det kan selvsagt også hende at det ikke er noen merkete dyr i området i det aktuelle tidsrommet.

Kartet
Ved å holde musepekeren over en posisjon i kartet, vises informasjon om dyret (tidspunkt, navn, id).
Før musepekeren over "lag"-symbolet til høyre i skjermbildet, og velg et annet lag enn Topo 2 (Topografisk norgeskart), som er standardvalget.

Vil du se på posisjoner utenfor Fastlands-Norge, kan du for eksempel velge OpenStreetMap
Bakgrunnskart
Bakgrunnskart
Gjør utvalg på Tidsperiode, merk av Søk med prosjekt og velg de prosjekter du vil vise data fra. Klikk deretter Søk.

Resultat-fanen velger du så de dyrene du vil se i kartet, og klikker Vis posisjoner for valgte individ.>
Bakgrunnskart
Bakgrunnskart
Nye Dyreposisjoner kan vise posisjoner fra hele verden. For prosjekt med posisjoner utenfor fastlands Norge velger du Open StreetMap som bakgrunnskart.